Het Bedrijf

SensorSpot is een engineeringsbedrijf dat zich richt op ontwerp, ontwikkeling en engineering van hardware en software voor fysische en (bio)chemische sensoren. De door SensorSpot ontwikkelde sensoren worden met name ingezet in de voedingsmiddelenindustrie.

Ambitie

De ambitie is om uit te groeien tot hét kenniscentrum en engineeringsbedrijf voor praktische (bio)sensortoepassingen in Europa ten behoeve van de voedingsmiddelenindustrie en (voedsel)verpakkingsindustrie.

Missie

Ontwikkelen van een breed scala aan betaalbare en praktische sensortoepassingen voor de voedingsmiddelenindustrie ten hehoeve van het meten en registreren van allerlei gassen. Ontwikkelingen vinden plaats in samenwerking met internationale marktpartijen.