Technologie en producten

Kaas, vlees en vleeswaren, vis, kant-en-klaarmaaltijden en nog veel meer producten zoals we die aantreffen in de supermarkt, zijn verpakt onder artificiële atmosfeer, MAP genaamd. Dit Modified Atmosphere Packaging, ofwel gasverpakken, is een techniek om de houdbaarheid van producten te verlengen.

Non-invasief meten

De technologie om de juiste gassamenstelling en microlekkage te meten bestaat uit een sensor, hardware en software. Het meetprincipe berust op het meten van fluorescentieniveaus bij verschillende zuurstofconcentraties.

In de lange weg van producent naar consument kan er van alles mis gaan met de MAP-verpakking en daarmee ook met het product zelf: de verpakking kan beschadigen tijdens transport, verkeerd gebruik in de supermarkt maar ook het verpakkingsproces zelf kan niet goed ingeregeld zijn.

De schatting is dat momenteel 30 tot 35% van de MAP-verpakkingen niet goed zijn verpakt door problemen met vooral de sealing en/of gassamenstelling.

Gevolg hiervan is dat jaarlijkse grote hoeveelheden vlees(waren) en andere producten voortijdig bederven en worden weggegooid, zowel bij de producent en in de supermarkt als bij de consument thuis.

Op dit moment zijn er geen goede methoden om een verkeerde gassamenstelling te detecteren middels een niet-invasieve methode. Dit leidt er toe dat op basis van steekproeven grote batches moeten worden afgekeurd en weggegooid.

Sensor Spot heeft een goedkoop en flexibel systeem ontwikkeld dat op basis van noninvasieve zuurstofmeting bij iedere individuele verpakking kan vaststellen of de gassamenstelling nog juist is.

Deze meting kan plaatsvinden bij het verpakken, distribueren en bij de verkooppunten. Het systeem bestaat uit een zeer goedkope sensor die wordt aangebracht op de folie van de verpakking en uitleesapparatuur.

Apparaat

Door Sensor Spot is ook een meetinstrument ontwikkeld dat in staat is een reflectiemeting uit te voeren. Met behulp van intelligente software wordt bepaald of het signaal duidt op een goede of foute gassamenstelling van de verpakking. De combinatie van de sensor en het meetinstrument maakt het mogelijk om elke verpakking op een non-invasieve wijze te controleren.

Sensor

De sensor bestaat uit een luminescerende verfspot die door middel van flexoprinting of continuous inkjet printing wordt aangebracht op de binnenzijde van de folielaag. Deze laag wordt vervolgens gelamineerd waardoor de sensor niet in direct contact kan komen met het voedselproduct. De doorlaatbaarheid van de onderste laag is dermate groot dat zuurstofmoleculen uit de verpakking de sensor kunnen bereiken. Verfmoleculen van de sensor kunnen echter niet de omgekeerde weg bewandelen.